کلیدواژه‌ها = عشایر
تعداد مقالات: 5
1. پژوهشی در انواع فنون ‌بافت دست‌بافته‌های قشقایی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-76

10.22054/qjik.2019.37184.1126

محمد افروغ؛ فتحعلی قشقایی فر


4. دانش بومی گیاهان دارویی از دیدگاه بهره برداران عشایری در مرتع چهل‌کمان استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-201

10.22054/qjik.2018.29799.1092

فهیمه علی میرزایی؛ بهاره بهمنش؛ امین محمدی استادکلایه؛ محمدرضا شهرکی