کلیدواژه‌ها = دانش بومی
تعداد مقالات: 22
2. مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-131

10.22054/qjik.2017.8209

غلامرضا لطیفی؛ وحدان محمدشهری


3. ارزیابی ویژ‌گی های حکمرانی سنتی آبخوان با استفاده از اصول حکمرانی موثر آب زیرزمینی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 133-169

10.22054/qjik.2017.15160.1037

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سمانه غفوری خرانق


4. گیاه مردم نگاری گونه‌های خوراکی، دارویی و صنعتی مرتع خوش ییلاق استان گلستان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398

10.22054/qjik.2020.50142.1192

یاسمن کیاسی؛ محمد رحیم فروزه؛ سیده زهره میردیلمی؛ حمید نیک نهاد


5. نقش دانش بومی در پایداری منابع آب در جنوب خراسان رضوی مطالعه موردی شهرستان بجستان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 223-274

10.22054/qjik.2020.33285.1111

حسین کفاش؛ مصطفی طالشی؛ حسین رحیمی


6. دانش بومی جوامع محلی پیرامون گیاهان خوراکی خودرو در مراتع زبرخان نیشابور

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-96

10.22054/qjik.2019.39847.1143

مروارید حسینی؛ محمد رحیم فروزه؛ حسین بارانی


7. پژوهشی بر سنت سفالگری قلم سیاه میبد

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 229-260

10.22054/qjik.2018.34305.1115

محسن میرجانی ارجنان؛ رضا رضالو؛ کریم حاجی زاده باستانی؛ علیرضا سرداری زارچی


9. یادگیری الگوی پیشگامی و سازگار پذیری تاب‌آوری شناختی مبتنی بر دانش بومی کارآفرینان ایرانی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-122

10.22054/qjik.2018.32491.1110

رضا منوچهری راد؛ حسام زندحسامی؛ علی داوری؛ مرتضی موسی خانی


11. مستندسازی هنر جَوَک سازی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 137-156

10.22054/qjik.2018.12332.1058

نازنین نوری نژادی


13. زعفران در آینه دانش بومی میراث مکتوب کهن ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 211-235

10.22054/qjik.2017.15189.1038

امید مسعودی فر


14. مطالعه دانش تهیه انواع غذا با بهره گیری از گیاهان خودرو توسط عشایر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-58

10.22054/qjik.2017.7748.1011

محمد رحیم فروزه؛ غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی


15. بوم شناسی فرهنگی؛ تحلیل دانش بومی زنان عشایر ایل سلیمانی در فرآیند توسعه پایدار مراتع

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-199

10.22054/qjik.2017.17969.1045

حمید رضا سعیدی گراغانی؛ حسین ارزانی؛ فاطمه رزاقی بورخانی


17. کاربرد نظریه زمینه ای در پژوهش های مرتبط با دانش بومی حفاظت؛ رویکردی برای پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 145-177

رضا رحیم نیا؛ مهران قرائتی؛ علی زمانی فرد


18. پیل الکتریکی دوره اشکانی کاظم ملازاده

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-128

شماره2- پاییز و زمستان 93

کاظم ملازاده


19. کاربست نظریه بنیانی در شناخت دانش بومی جعفر هزارجریبی* رضا صفری شالی**

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-70

پاییز و زمستان 93

جعفر هزارجریبی؛ رضا صفری شالی


20. دانش بومی مردم ترکمن درباره قارچ دنبلان صحرایی امان محمد کمکی* حسین بارانی** ابوالفضل شریفیان بهرمان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-103

امان محمد کمکی؛ ابوالفضل شریفیان بهرمان؛ حسین بارانی