ساخت اولین دست مصنوعی در غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر حوزه دانش های بومی ایران

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور و پژوهشگر حوزه دانش های بومی

چکیده

چکیده
کار منبع فرهنگ، ارزش و احترام انسانی است. قبل از ورود تکنولوژی غالب زحمت و رنج ناشی از کار بر دوش بدن انسان بود. در فرایند کار نقش دست و پا محوری و اساسی بوده است. آهنگری شغلی است که پیش از هر چیز متکی بر نیروی فیزیکی بدن است. در آهنگری سنتی در سنندج یکی از آهنگران دست خویش را هنگام کار از دست می دهد. او با همت و تلاش خویش اولین دست مصنوعی را برای خویش می سازد. هدف این تحقیق بررسی چگونگی ساخت و کارکرد آن دست مصنوعی است. روش تحقیق میدانی و تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه با خانواده این صنعت گر و همکاران او در سنندج بوده است. یافته ها نشان می دهد که وقتی استاد آهنگری به نام صوفی محمد امانتی دست خویش را بر اثر انفجار گلوله توپ در کوره آهنگری از دست می دهد ، در حوالی 1320 هجری شمسی دستی آهنی برای خویش می سازد که در هنگام کار آهنگری با آن کار می کرده است. او با ساختن این دست تا پایان عمر آهنگری را ادامه داده و پس از او این دست توسط خانواده محافظت شده است. اطلاعات در این مورد از سویی باعث افزایش دانش ماو از دگر سو میراث فرهنگی ما را غنی تر می سازد.
کلید واژه: اولین دست مصنوعی،آهنگری، صوفی محمد امانتی ، ،سنندج

کلیدواژه‌ها


 

منابع کتبی

 

الوانی، سید مهدی. (1385)، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، چاپ بیست و هشتم.

 • ایازی، برهان. (1360)، آیینه سنندج، تهران: ناشر؟؟؟؟؟؟.

 • بطحایی، فریدون. (1391)، از کورسان تا کردستان، سوئد: خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.

 • شکوهی، فرهنگ. (1391)، حرف و مشاغل قدیم مردم سمنان و کشور، سمنان: انتشارات حبله رود.

 • شهری، جعفر. (1378)، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، زندگی و کسب‌وکار، جلد سوم، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم.

 • دی یر، پیتر. (1388)، تاریخ علم، ترجمه: عبدالحسین آذرنگ، نگار نادری، تهران: انتشارات سخن.

 • حق‌شناس، محی‌الدین. (1378)، شاره‌که‌م سنه، تهران: پانیذ.

 • طاریمرادی، محمد. (1391)، تاریخ سنندج در عصر صفوی، سنندج: آراس.

 • فایرابند، پل. (1383)، چگونه باید از جامعه در مقابل علم دفاع کرد، ترجمه: شاپور اعتماد؛ در کتاب مجموعه مقالات فرهنگ و تکنولوژی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 • وولف،‌ هانسن. (1388)، صنایع‌دستی کهن ایران، ترجمه: سیروس ابراهیم‌زاده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 • سایت انجمن پروتز ایران   -isaop.ir

 • Kim m, Norton. (2007). A brief history of prosthetics, IN Motion, vol 17, issue 7, nov Des.

   

  منابع شفاهی

   

  امانتی، محمد صدیق. (1393)، سنندج.

 • امانتی، فرخ. (1393)، نوه محمد امانتی، سنندج.

 • امانتی، فلورا. (1393)، نوه محمد امانتی، سنندج.

 • امانتی، هیرش. (1393)، نوه محمد امانتی، سنندج.

 • افراسیابیان، نعمت. (1393)، .سنندج.

 • باباخانی، حاج سیف‌الله. (1393)، 90 ساله، سنندج.

 • پناهیده، رحمت. (1393)، سنندج.

 • غلام ویسی، غلام. (1393)، 77 ساله، سنندج.

 • کوره داوودی، باقر. (1393).،77 ساله، سنندج.