کلیدواژه‌ها = عشایر
گوت‏ کِ‏ مال

دوره 7، شماره 14، دی 1399، صفحه 255-296

10.22054/qjik.2021.54230.1224

مهدی رئیسی نافچی؛ خاطره طالبی؛ میترا آزاد


پژوهشی در انواع فنون ‌بافت دست‌بافته‌های قشقایی

دوره 5، شماره 10، دی 1397، صفحه 151-185

10.22054/qjik.2019.37184.1126

محمد افروغ؛ فتحعلی قشقایی فر


گردو (دانش بومی کاشت ،داشت و برداشت)

دوره 5، شماره 9، تیر 1397، صفحه 1-42

10.22054/qjik.2018.10261

محمدحسین پاپلی یزدی؛ عباس جلالی


دانش بومی گیاهان دارویی از دیدگاه بهره برداران عشایری در مرتع چهل‌کمان استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، تیر 1396، صفحه 157-201

10.22054/qjik.2018.29799.1092

فهیمه علی میرزایی؛ بهاره بهمنش؛ امین محمدی استادکلایه؛ محمدرضا شهرکی