کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های فنی سفال
بازشناسی ارزشهای بومی سفالگری منطقه لارستان با تاکید بر نوع سفال و روش‌های ساخت

دوره 8، شماره 15، تیر 1400، صفحه 279-327

10.22054/qjik.2022.59737.1260

ریحانه رحیمی نژادان؛ مهرنوش شفیعی؛ غلامرضا هاشمی