مردم‌نگاری دانش‌ها و فن‌آوری‌های سنتی: "نان شب" مردم‌نگاران ایران مرتضی فرهادی*

مرتضی فرهادی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 1-49

https://doi.org/10.22054/qjik.2016.1563

چکیده
  چکیدهبی‌توجهی به دانش‌ها و فن‌آوری‌های سنتی در جامعه ما و اغلب کشورهای جهان سوم، و از آن جمله در کشورهای همسایه، در هنگامی اتفاق می‌افتد که شکست‌های پی‌درپی برنامه‌های توسعه به سبک غربی، و نابودی محیط زیست در سطح بین‌المللی سبب شده، دانشمندان متأخرتر و روشن‌بین و آینده‌نگر جهان و مجامع بین‌المللی همچون فائو، یونسکو، کمیسیون ...  بیشتر

بومی‌سازی در عرصه توسعه روستایی و نقش دانش بومی در فرایند آن محمود جمعه‌پور

محمود جمعه پور

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 50-79

https://doi.org/10.22054/qjik.2016.1564

چکیده
  تاریخ دریافت: 25/11/92     تاریخ پذیرش: 20/3/93چکیدهتجربه روشن ساخته است که بسیاری از تکنیک‌ها و روش‌های بومی در عرصه تولید، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع، همان روش‌هایی هستند که امروزه معرف روش‌های رسیدن به توسعه پایدار می‌باشند. بومی سازی می‌تواند به کاهش پیامدهای آسیب شناختی جریان ...  بیشتر

رویکرد بومی‌سازی علم پزشکی در نواحی روستایی هوشنگ حمیدی

هوشنگ جمیدی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 80-108

https://doi.org/10.22054/qjik.2016.1565

چکیده
  تاریخ دریافت: 20/1/93تاریخ پذیرش: 5/6/93چکیدهاین مقاله، مقاله‌ای کاملاً تحقیقی است و به چگونگی بکارگیری طب جدید در مناطق روستایی با الگوگیری از تعاونی‌های سنتی  روستایی خرده مالکی اشاره دارد. تحقیق اصلی این مقاله در دو ناحیۀ روستایی ایران انجام گرفته که عبارتند از: 1-     مناطق روستایی فریدن،  واقع در استان اصفهان که از پنج ...  بیشتر

پیل الکتریکی دوره اشکانی کاظم ملازاده

کاظم ملازاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22054/qjik.2016.1566

چکیده
             تاریخ دریافت: 15/7/92           تاریخ پذیرش: 25/12/92چکیدهدر سال 1936 میلادی، در جریان کاوش یک محوطه اشکانی در مرکز بین‌النهرین، ابزاری کشف شد که شامل یک کوزه سفالی کوچک به ارتفاع 14 سانتیمتر بود و داخل آن، یک استوانه مسی با میله آهنی، تعبیه شده بود. نمونه‌های قابل مقایسه این ابزار، بعدها از محوطه‌های ...  بیشتر

مطالعه اتنوبوتانی و اتنواکولوژی گونه‌های دارویی کچیک (مطالعه موردی مراتع کچیک در شمال شرق استان گلستان) سیده زهره میردیلمی* غلامعلی حشمتی** حسین بارانی

غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی؛ سیده زهره میردیلمی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22054/qjik.2016.1567

چکیده
       تاریخ دریافت: 21/9/92                              تاریخ پذیرش: 15/2/93چکیدهیکی از موارد بحث برانگیز پیرامون گیاهان دارویی، دانش بومی است. این دانش بسیار گسترده است و جنبه‌های متفاوتی از جمله اتنوبوتانی گیاهان دارویی را نیز دربرمی‌گیرد. اتنوبوتانی به معنی دانشی است که بشر ...  بیشتر

جایگاه اجتماعی صنایع دستی و هنر‌های سنتی با نظری به مسگری کاشان در گذشته و امروز امیرحسین چیت‌سازیان* وحیدرضا جویباری** علیرضا بهارلو***

امیرحسین چیت سازیان؛ وحیدرضا جویباری؛ علی رضا بهارلو

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 155-185

https://doi.org/10.22054/qjik.2016.1568

چکیده
     تاریخ دریافت: 25/1/93   تاریخ پذیرش: 20/6/93چکیدهمسگری کاشان از جمله صنایع و هنرهای سنتی و کهن شهر تاریخی کاشان است که متاسفانه امروزه - همچون اغلب صنایع دستی و سنتی این شهر - با رکودی بی‌سابقه مواجه شده و جایگاه اصیل و واقعی خود را از دست داده است. قسمت عمده‌ای از بازار کاشان که بنا بر اَسناد و مدارک تاریخی و همچنین اقوال صنعت کاران ...  بیشتر

شیوه‌های بهره‌برداری از سنگ ابزارها درصنایع سنتی میبد محمدسعید جانب اللهی

محمدسعید جانب اللهی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 186-212

https://doi.org/10.22054/qjik.2016.1569

چکیده
     تاریخ دریافت: 22/4/93   تاریخ پذیرش: 15/8/93چکیدهموضوع این مقاله  بررسی وضعیت برخی ازصنایع سنتی  در دوره‌ای ازتاریخ میبد است که جامعه آن هنوز دارای ویژگی‌های یک جامعه بسته بود و ارتباط محدودی با خارج از محیط خود داشت. در خیلی از موارد احتیاجات و ضروریات اولیه زندگی خود را رأسا تهیه می‌کرد و جامعه‌ای نسبتاً خودبسنده بود، ...  بیشتر