اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 212
تعداد پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش 106
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 61

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 75
تعداد مشاهده مقاله 65310
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 34811
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 65 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 122 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 243 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 320 روز
درصد پذیرش 22 %