اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 225
تعداد پذیرش 48
تعداد عدم پذیرش 112
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 65

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 78
تعداد مشاهده مقاله 67419
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 35890
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 62 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 248 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 331 روز
درصد پذیرش 21 %