اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 237
تعداد پذیرش 56
تعداد عدم پذیرش 118
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 67

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 84
تعداد مشاهده مقاله 70379
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37302
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 59 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 116 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 247 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 319 روز
درصد پذیرش 24 %