نویسنده = فتحعلی قشقایی فر
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در انواع فنون ‌بافت دست‌بافته‌های قشقایی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-185

10.22054/qjik.2019.37184.1126

محمد افروغ؛ فتحعلی قشقایی فر