کلیدواژه‌ها = قشقایی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در انواع فنون ‌بافت دست‌بافته‌های قشقایی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-76

10.22054/qjik.2019.37184.1126

محمد افروغ؛ فتحعلی قشقایی فر