بازشناسی ارزشهای بومی سفالگری منطقه لارستان با تاکید بر نوع سفال و روش‌های ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان / دانشکده صنایع دستی

2 دانشیار گروه صنایع دستی/ دانشکده صنایع دستی/ دانشگاه هنر اصفهان

3 استادیار گروه صنایع دستی/دانشگاه هنر اصفهان / دانشکده صنایع دستی

10.22054/qjik.2022.59737.1260

چکیده

بر اساس شواهد موجود قدمت سفالگری در منطقه لار به دوره مس سنگی و هزاره چهارم قبل از میلاد می رسد. اشیاء سفالی این منطقه با هدف رفع نیازهای ضروری زندگی روزمره ساخته می‌شوند. لذا ضروری است که جهت حفظ و ثبت این هنر اقداماتی صورت پذیرد. هدف از این پژوهش کاربردی، مستند نگاری سفالگری شهرستان لار و بازشناسی ارزشهای بومی آن است که با کمک گرفتن از سفالگران قدیمی این منطقه به عنوان بخشی از فرهنگ سفالگری لار و استفاده از روش توصیفی برای محافظت از میراث فرهنگی منطقه و ثبت این میراث ارزشمند انجام شده است.
این پژوهش درصدد پاسخ دادن به این سوال‌ها است که سفالگری امروز لار به چه شیوه‌هایی کار می‌شود و شامل چه فرم‌ها، نقوش و کاربردهایی است؟ ویژگی‌های فن‌شناسی، گونه شناسی سفالینه های منطقه، ابزارها، تزئینات، معرفی سفالگران فعال، اصطلاحات محلی و بومی رایج مربوط به حرفه‌ی سفالگری این منطقه از جمله موضوعاتی است که در این پژوهش به آن‌ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکیست که در گذشته فرم‌هایی مانند غُمب ، کوزه‌ی چهل و چهار گوشه، قلیان باده‌گیری و ... تولید می‌شده اما امروزه عمده‌ی تولیدات به سمت ساخت قلیان، سرقلیان، کوزه‌های آب و خمره‌های نگهداری مواد غذایی سوق یافته است.

کلیدواژه‌ها