دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)

تعداد مشاهده مقاله

128,778

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

72,364

نسبت مشاهده بر مقاله

864.28

نسبت دریافت فایل بر مقاله

485.66

تعداد مقالات ارسال شده

376

تعداد مقالات رد شده

190

درصد عدم پذیرش

51

تعداد مقالات پذیرفته شده

118

درصد پذیرش

31

نشریه دانش‌های بومی ایران یک فصلنامه، با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث دانش بومی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزۀ دانش بومی و مردم‌شناسی انتشار یافته، هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم دانش بومی را گزارش می‌دهند. نشریه دانش‌های بومی ایران  به دو صورت چاپی و برخط (آنلاین) با دسترسی آزاد منتشر می شود.نشریه مبلغ 200/000 تومان جهت داوری مقالات دریافت می کند.

ازمقالاتی که پس از فرایند داوری پذیرفته شوند،مبلغ 400/000 تومان بعنوان هزینه پردازش دریافت خواهد شد.

«دسترسی به مقالات این سایت آزاد است»

«این نشریه، سرقت علمی و ادبی را

با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب،

بررسی و با آن مقابله می‌کند»

چوپان: روابط بین چوپان و مالکان در شمال خراسان

محمدحسین پاپلی یزدی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.15768

چکیده
  بی‌شک مهم‌ترین وظیفه در دامداری سنتی بر عهده چوپان است،زیرا بدون چوپان دامداری سنتی امکان ندارد. در سال‌های اخیر چوپان و به‌ویژه چوپان خوب نایاب شده است و به همین علت دامداری با مشکلاتی اساسی روبروست. نگارنده دامدارانی را می‌شناسد که به علت کمبود چوپان، دامداری را رها کرده‌اند. کسانی که با دامداری سروکار ندارند تصور می‌کنند که ...  بیشتر

دانش بومی
آگاهی هایی درباره انواع زمین در کشاورزی سنتی ایران

مرتضی فرهادی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 35-74

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.72962.1360

چکیده
  از آنجا که ایرانیان یکی از اولین مردمانی بوده‌اند که از دوران گردآوری خوراک گیاهی و جانوری (صیادی و شکار) گذر کرده و پا در یکجانشینی و تولید خوراک گیاهی و حیوانی نهاده‌اند. پس طبیعی است که بیش از دیگر مردمان جهان به خاک به دیده احترام نگاه کنند. این گرامیداشت به اندازه‌ای بوده که ایرانیان خاکی بودن را صفتی والا دانسته و خود را به این ...  بیشتر

بررسی موضوعات اجتماعی در ترانه‌های فولکلور اورامان

حسین محمدزاده؛ نریمان خوندل؛ یعقوب احمدی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 75-103

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.72551.1357

چکیده
  ایران تنها دربرگیرنده اقوام گوناگون نیست، در درون اقوام هم چندرنگی و چندگونگی حاکم است نه یکرنگی و تک‌صدایی. بخشی از کردهای ایران را اورامی ها تشکیل می‌دهند که در منطقه اورامان ساکن هستند. هدف این پژوهش بررسی موضوعات اجتماعی ترانه‌های فولکلور اورامان(اورامان) است .جامعه آماری شامل کتاب(آوازهایی اهورایی) که دربرگیرنده 4240 بیت شعر ...  بیشتر

شناسایی دانش بومی بهره برداری از محصولات فرعی جنگل‌نشینان شهرستان رامیان

محمد سمیعی؛ محمد رحیم فروزه

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 105-171

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.70919.1341

چکیده
  دستیابی به اطلاعاتی که نزد سالخوردگان جوامع مختلف است، یکی از راه های بازیابی سنت هایی می باشد که خطر نابودی هستند. هدف از این مطالعه، شناسایی درختان، اندام های مورد استفاده آنها توسط بهره برداران حاشیه جنگل و محصولات فرعی این اکوسیستم می باشد. اطلاعات به دوشیوه گفتگو در محل زندگی بومیان و مشاهده مشارکتی ثبت شد و از طریق پیمایش های ...  بیشتر

دانش بومی
کیمیای زر آور آگاهی هایی درباره کود ورزی سنتی در استان سمنان

علیرضا شاه حسینی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 173-198

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.72975.1361

چکیده
  یکی از راههای تقویت اراضی کشاورزی ، کودورزی با کودهای حیوانی و معدنی است. همین کود ورزی باعث شده تا زمین های کشاورزی بدون استفاده از کودهای شیمیایی حاصلخیزی خود را حفظ کنند. در این مقاله با روش میدانی اطلاعات کشاورزان و باغداران نواحی مختلف استان سمنان مستند سازی شده است. همچنین در این پژوهش انواع کودهای حیوانی شامل کودهای گاوی ، گوسفندی ...  بیشتر

تبیین و تحلیل ارزش‌های ارسی در معماری سنتی ایران

وحیده میرفخرایی؛ صمد سامانیان

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 199-232

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.72074.1352

چکیده
  بررسی متمرکز ارزش‌های‌میراثی ارسی در جایگاه یکی از برجسته‌ترین عناصر معماری‌سنتی، از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است. شناخت هدفمند ارزش‌ در حفاظت از آثاری نظیر ارسی که با دگرگونی شیوه‌زیست انسان معاصر، در معرض اضمحلال شاخصه‌های وجودی خود بوده، راهگشای سنجش مداخلات به‌منظور پرهیز از تحریف پیام‌های اثر و ...  بیشتر

دانش بومی
نقش دانش بومی در مدیریت منابع آب مورد مطالعه دهستان شاسکوه شهرستان زیرکوه

فاطمه مرادی؛ مفید شاطری؛ جواد مکانیکی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 235-273

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.71493.1350

چکیده
  از دیرباز محدودیت منابع آب در ایران ، ابداع و خلق روش های مناسب جهت افزایش راندمان بهره برداری از آب را در جوامع روستایی الزام آور ساخته ، چرا که آب یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه پایدار جوامع روستایی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر اسناد، تهیه پرسشنامه محقق ساخته، بازدید میدانی و انجام مصاحبه های عمیق منطبق با تجربیات، ...  بیشتر

دانش بومی
نقوش سنگ‌نگاره‌های درّۀ کبوگان شهر گشت شهرستان سراوان

سالم حسین بر؛ زهرا حسین آبادی؛ علیرضا طاهری

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 275-295

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.72488.1355

چکیده
  در پژوهش حاضر، سنگ‌نگاره‌های درَه کبوگان شهر گشت که در رشته کوه‌های سیاهان شهرستان سراوان واقع شده‌اند، با روش توصیفی ـ تحلیلی و اطلاعاتِ کتابخانه‌ای و میدانی در قالب مشاهده، عکاسی و تعیین موقعیت مکانی نگاره‌ها، مورد بررسی قرار گرفته و با هدف معرفی و نمادشناسی سنگ‌نگاره‌های کبوگان در پی پاسخ‌‌گویی به این دو پرسش است که؛ هدف ...  بیشتر

دانش بومی
رنگرزی سنتی در روستای تاریخی جشوقان

مرتضی سالمی قمصری

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 297-325

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.41610.1153

چکیده
  بر اساس شواهد و اسناد برجای‌مانده از ایران باستان، هنر رنگرزی و قالی‌بافی از گذشته‌های دور در ایران رایج بوده است و در دوره معاصر یکی از مهم‌ترین مراکز قالی‌بافی و رنگرزی ایران، استان اصفهان و شهر نائین بوده است. قالی نائین از شهرت بسیاری برخوردار است، زیرا از درخشان‌ترین مظاهر کاربرد رنگ‌های طبیعی و سنتی است و سهم بزرگی از شهرت ...  بیشتر

صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟ (آسیب شناسی روند توسعة پایدار در ایران)**

مرتضی فرهادی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 71-131

https://doi.org/10.22054/qjik.2014.458

چکیده
  چکیده چند سده ادبیات شرق شناسی  به شکل بیشتر توصیفی و غیر مستقیم و حدود هفتادسال پس از جنگ جهانی دوم به شکل مستقیم و تئوریزه شده فرهنگ سنتی کشورهای توسعه نیافته را بعنوان عامل اصلی توسعه نیافتگی، آماج حملات مکتب نوسازی قرار داده اند. مؤلف از راه‌های دیگری از ربع قرن پیش بر پایه تجربیات زیسته،مطالعات کتابخانه‌‌ای و بویژه کارهای ...  بیشتر

بومی‌سازی در عرصه توسعه روستایی و نقش دانش بومی در فرایند آن محمود جمعه‌پور

محمود جمعه پور

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 50-79

https://doi.org/10.22054/qjik.2016.1564

چکیده
  تاریخ دریافت: 25/11/92     تاریخ پذیرش: 20/3/93چکیدهتجربه روشن ساخته است که بسیاری از تکنیک‌ها و روش‌های بومی در عرصه تولید، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلی به دلیل سازگاری و تطابق با زیست بوم این جوامع، همان روش‌هایی هستند که امروزه معرف روش‌های رسیدن به توسعه پایدار می‌باشند. بومی سازی می‌تواند به کاهش پیامدهای آسیب شناختی جریان ...  بیشتر

مقایسه فرهنگ و دانش بومی با دانش رسمی در حوزه آبخیزداری

امیر صابری؛ اسماعیل کرمی دهکردی

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 181-203

https://doi.org/10.22054/qjik.2014.461

چکیده
  چکیده در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی با جهت گیری محوریت مردم در امر توانمند سازی آنان، دانش بومی ‌مهمترین بخش از نظر باورها، ارزش‌ها، روش‌ها و آگاهی محلی را در بر می‌گیرد. تجربه نشان می‌دهد که دانش بومی ‌نه تنها با دانش رسمی‌ تعارض و تناقض ندارد بلکه مکمل آنان نیز می‌تواند باشد. دانش بومی ‌قابل دسترسی، قابل فهم، کارآمد و ...  بیشتر

فرهنگ پوشش زنانه نزد بانوان دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی (چادر غیرساده ملی، عربی، قجری...)

اصغر عسگری خانقاه؛ عاطفه بهادری نژاد

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 47-69

https://doi.org/10.22054/qjik.2014.457

چکیده
  چکیده پوشش زنان در طول تاریخ دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. در بین پوشش زنان، چادر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحولاتی که در شکل و نحوة استفاده کردن از این پوشش پدید آمده، همواره مورد توجه منتقدان و پژوهشگران بوده است. این پوشش در بسیاری موارد معرف شخصیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دینی فرد بوده و از این رو وجود یا عدم آن مورد ...  بیشتر

گیاه مردم نگاری گیاهان خودرویِ منطقه بسطام از شهرستان سلسله، استان لرستان

احمد بازگیر؛ مهدی پورهاشمی

دوره 8، شماره 15 ، شهریور 1400، ، صفحه 85-158

https://doi.org/10.22054/qjik.2021.60367.1265

چکیده
  بشر از گذشته تا به امروز در بسیاری از زمینه‌ها برای بقا و بهبود کیفیت زندگی خود از طرق مختلف به گیاهان وابسته بوده است. هدف از این پژوهش بررسی همه جانبه گیاه مردم‌نگاری گیاهان خودروی منطقه بسطام در استان لرستان از ناحیه رویشی زاگرس است. جامعه انسانی مورد مطالعه در این تحقیق اهالی دو روستای چشمه بید و چشمه صالح از شهرستان سلسله در استان ...  بیشتر

هَفشِجان: کانون هنر حجاری ایران بازخوانی و معرفی آثار حجاری(سنگ‌مزارها و شیرهای سنگی)

محمد افروغ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

https://doi.org/10.22054/qjik.2022.64404.1293

چکیده
  هفشجان، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تراش و تولید آثار سنگی(سنگ مزار و شیرهای سنگی) است. هنرمندان حجار هفشجانی از گذشته‌ تاکنون و نسل به نسل مشغول این حرفه بوده و امروزه یکی از کانون‌های فعال درتولید انواع آثار سنگی شامل انواع سنگ مزارها، شیرهای سنگی آیینی و تزئینی(دکوراتیو) و سایر احجام سنگی کاربردی و تزئینی، به‌شمار می‌آید. این مقاله، ...  بیشتر

ابر واژگان