تعداد مشاهده مقاله

71,468

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

37,839

نسبت مشاهده بر مقاله

850.81

نسبت دریافت فایل بر مقاله

450.46

تعداد مقالات ارسال شده

240

تعداد مقالات رد شده

119

درصد عدم پذیرش

50

تعداد مقالات پذیرفته شده

56

درصد پذیرش

23

نشریه دانش‌های بومی ایران یک فصلنامه، با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث دانش بومی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزۀ دانش بومی و مردم‌شناسی انتشار یافته، هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم دانش بومی را گزارش می‌دهند. نشریه دانش‌های بومی ایران  به دو صورت چاپی و برخط (آنلاین) با دسترسی آزاد منتشر می شود.

درباره فصلنامه دانش‌های بومی ایران

 • ·         کشور محل چاپ: ایران
 • ·         ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ·         شروع انتشار: بهار و تابستان 1393
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی: 6019-2345
 • ·         شاپای الکترونیکی: 2345-2538
 • ·        قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com, academia.edu
 • ·         ضریب تأثیر (IF) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC): (1395) 0.269 - Q1
 • ·         وضعیت چاپ: چاپی - الکترونیک
 • ·         نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: دانش بومی - مردمشناسی
 • ·         نوع مجله: نشریۀ علمی(ج)
 • ·         هزینه داوری مقاله: بله
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده:  بلی
 • ·         نوع  داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیق
 • ·         زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 • ·         زمان داوری: حداقل 2 هفته
 • ·         ایمیل مجله: qjik@atu.ac.ir

«دسترسی به مقالات این سایت آزاد است»

 

«این نشریه، سرقت علمی و ادبی را

با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب،

بررسی و با آن مقابله می‌کند»

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-485 

3. مدیریت بومی منابع آب در منطقه کاشان

صفحه 89-131

10.22054/qjik.2017.8209

غلامرضا لطیفی؛ وحدان محمدشهری


6. جبرجغرافیا و شاهکارکاریزدر ایران(قنات)

صفحه 211-238

10.22054/qjik.2017.8265

مرتضی سالمی قمصری؛ سینا فروزش


7. سامانه های بومی و سنتی استحصال آب باران در بلوچستان ایران

صفحه 239-272

10.22054/qjik.2020.40475.1146

حبیب الله خوبفکر برآبادی؛ حمید حسینی مرندی؛ محمود عرب خدری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه دستیار سردبیر ویراستار
شاپا چاپی
2345-6019
شاپا الکترونیکی
2538-2543

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان