تعداد مشاهده مقاله

90,981

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

47,977

نسبت مشاهده بر مقاله

812.33

نسبت دریافت فایل بر مقاله

428.37

تعداد مقالات ارسال شده

300

تعداد مقالات رد شده

158

درصد عدم پذیرش

53

تعداد مقالات پذیرفته شده

85

درصد پذیرش

28

نشریه دانش‌های بومی ایران یک فصلنامه، با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث دانش بومی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزۀ دانش بومی و مردم‌شناسی انتشار یافته، هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم دانش بومی را گزارش می‌دهند. نشریه دانش‌های بومی ایران  به دو صورت چاپی و برخط (آنلاین) با دسترسی آزاد منتشر می شود.

«دسترسی به مقالات این سایت آزاد است»

«این نشریه، سرقت علمی و ادبی را

با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه‌یاب،

بررسی و با آن مقابله می‌کند»

شماره جاری: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-322 

7. گوت‏ کِ‏ مال

صفحه 131-169

10.22054/qjik.2021.54230.1224

مهدی رئیسی نافچی؛ خاطره طالبی؛ میترا آزاد


10. مطالعه دانش بومی گیاهان مورد استفاده بهره برداران در مراتع گوغر بافت استان کرمان

صفحه 87-129

10.22054/qjik.2021.54212.1223

امیررضا امراللهی جلال آبادی؛ محمد رحیم فروزه؛ حسین بارانی؛ حسن یگانه


11. نگرشی بر حرفه سنتی چینی بندزنی

10.22054/qjik.2021.62034.1277

حمید رضا آرامی پارچه باف؛ سجاد مؤذن


12. پژوهشی بر طلاکاری جیوه ای بر روی نقره

10.22054/qjik.2021.45771.1166

معصومه یوسفی؛ سید علی اصغر میرفتاح؛ فرزاد مافی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان