اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 294
تعداد پذیرش 82
تعداد عدم پذیرش 155
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 94

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 113
تعداد مشاهده مقاله 88627
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 47148
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 52 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 269 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 268 روز
درصد پذیرش 28 %