اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 354
تعداد پذیرش 98
تعداد عدم پذیرش 186
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 113

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 124
تعداد مشاهده مقاله 115596
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 66927
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 250 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 326 روز
درصد پذیرش 28 %