اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 332
تعداد پذیرش 91
تعداد عدم پذیرش 173
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 105

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 122
تعداد مشاهده مقاله 101793
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 57561
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 48 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 288 روز
درصد پذیرش 27 %