اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 256
تعداد پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش 125
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 73

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 90
تعداد مشاهده مقاله 75892
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 39810
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 56 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 263 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 314 روز
درصد پذیرش 25 %