آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 398
تعداد پذیرش 127
تعداد عدم پذیرش 203
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 122

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 160
تعداد مشاهده مقاله 144537
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 78950
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 101 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 236 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 299 روز
درصد پذیرش 32 %