آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 424
تعداد پذیرش 140
تعداد عدم پذیرش 214
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 127

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 174
تعداد مشاهده مقاله 174083
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 105133
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 221 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 289 روز
درصد پذیرش 33 %