اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 289
تعداد پذیرش 77
تعداد عدم پذیرش 151
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 91

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 109
تعداد مشاهده مقاله 85745
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 45443
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 52 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 114 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 270 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 266 روز
درصد پذیرش 27 %