اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 318
تعداد پذیرش 89
تعداد عدم پذیرش 167
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 101

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 122
تعداد مشاهده مقاله 98819
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 53989
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 49 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 111 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 262 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 258 روز
درصد پذیرش 28 %