دریافت بخشی از هزینه ارزیابی مقالات از نویسندگان
با عنایت به پیشنهاد شورای سردبیران و موافقت هیئت رئیسه دانشگاه مبنی بر دریافت بخشی از هزینه ارزیابی مقالات از نویسندگان، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند از ابتدای سال 1398، نویسندگان مقالات در نشریات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی دانشگاه همزمان با ارسال مقاله موظف به پرداخت هزینه یاد شده هستند. طبق تنظیمات انجام شده در سامانه نشریات و ایجاد درگاه الکترونیکی، پرداخت مذکور با استفاده از کارت شتاب و داشتن رمز اینترنتی میسر خواهد بود. مبالغ مذکور برای نشریات علمی-پژوهشی یک میلیون ریال و برای نشریات علمی-ترویجی 800 هزار ریال می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ...

مطالعه بیشتر

چاپ دوم شماره های 1 و 2 دانش های بومی ایران
پس از پایان چاپ اول شماره های 1 و 2 دانش های بومی ایران با وجود این که این دوشماره بصورت تمام متن در چند سامانه نمایه شده بودند ،اما همچنان متقاضی برای نسخه چاپی این دو شماره وجود داشت. که در نهایت این دوشماره برای نوبت دوم به چاپ رسیدند.

مطالعه بیشتر

بارگذاری چکیده مقالات شماره 6(ویژه نامه آب)
مقالات شماره 6 (ویژه نامه آب)در سامانه مجله بصورت چکیده مقاله بارگذاری شده است و بامید خدا تا پیش از پایان اسفند متن مقالات نیز بارگذاری خواهد شد.

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقاله برای شماره ویژه آب
فراخوان نخستین ویژه نامه آب  در دوفصلنامه دانش های بومی ایران و فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد که در سال 1394 اقدام به انتشار دو ویژه نامه در حوزه های آب و دانش های بومی ایران و آب و علوم اجتماعی نماید.بدینوسیله از استادان ،پژوهشگران و علاقمندان به این حوزه دعوت می شود که مقالات علمی خود را به نشانیhttp://qjik.atu.ac.irارسال فرمایند .محورهای موردنظردو فصلنامه دانش های بومی ایران:1-دانش ها و فناوری های مربوط به آب در ایران و کشورهای منطقه2-دانش و فنون مقنی گری و مهندسی آب در ایران3-ماشین های ...

مطالعه بیشتر

بارگذاری شماره 2 دوفصلنامه دانش های بومی ایران
    عنوان‌ مقاله‌    نام‌ نویسنده‌     صفحه‌مردم‌نگاری دانش‌ها و فن‌آوری‌های سنتی: "نان شب"     مرتضی فرهادی………….1مردم‌نگاران ایرانبومی‌سازی در عرصه توسعه روستایی و نقش دانش بومی     محمود جمعه‌پور…………49در فرایند آنرویکرد بومی سازی علم پزشکی در نواحی روستایی    هوشنگ حمیدی…………79پیل الکتریکی دوره اشکانی                کاظم ملازاده…………...107مطالعه اتنوبوتانی و اتنواکولوژی گونه¬های دارویی کچیک    سیده زهره میردیلمی…….127(مطالعه ...

مطالعه بیشتر

شادباش سال نو
برچهره گل نسیم نوروز خوش است در صحن چمن روی دلفروز خوش است از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است مرتضی سالمی دستیار سردبیر

مطالعه بیشتر

عناوین مقالات شماره 1 دانش های بومی ایران
سخن سردبیر                    مرتضی فرهادی…بُـنـگ زَنـیِ سُـنتی،اطلاع رسانی گفتار صوتی سنتی     جواد صفی‌نژاد…در پهنه عشایر لُر بزرگ     فرهنگ پوشش زنانه نزد بانوان دانشکده روان‌شناسی         اصغر عسگری خانقاه…و علوم اجتماعی  (چادر غیرساده ملی، عربی، قجری...)     اعظم بهادری نژاد صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن             مرتضی فرهادی(آسیب‌شناسی روند توسعة پایدار در ایران)حلال بی، بررسی رفتاری کهن با کارکردهای فرهنگی –     عزت اله سام ...

مطالعه بیشتر

عبور از میان رشتگی به میان معرفتی به بهانه معرفی یک گیاه بی نام و بی آوازه اما با صدنام و آوازه http://qjss.atu.ac.ir/
گلخوشناسی گونه‌ای گل حسرت                                                          مرتضی فرهادی…جوغاسِم (جی غال اِسمک، پیشوک، پیغوک، ...)این مقاله  را درشماره 63 علوم اجتماعی به نشانی زیر بخوانید: http://qjss.atu.ac.ir/

مطالعه بیشتر

چاپ اولین شماره دوفصلنامه دانش های بومی ایران
 اولین شماره دوفصلنامه دانش های بومی ایران چاپ شد مقالات این شماره از طریق سایت مجله قابل دریافت می باشند.

مطالعه بیشتر

login