داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مهدی اخترکاوان مدیر گروه معماری دانشگاه قم
محمد افروغ دانشگاه اراک، دانشکده هنر، گروه فرش
حسین بارانی دانشگاه منابع طبیعی گرگان
احمد بازگیر دانش بومی دکتری تخصصی
یاسر باقری استادیار برنامه ریزی رفا دانشگاه تهران
بهاره بهمنش دانشگاه گنبدکاووس- گروه مرتع و آبخیزداری
خدیجه بوزرجمهری گروه آموزشی جغرافیا ی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
امیر پرنیان مرکز ملی تحقیقات شورورزی
آزاده پشوتنی زاده دانش بومی استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
کریم ثابت رفتار گروه محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
محمود جمعه پور مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
امیرحسین چیت سازیان اشان، داشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر، گروه مطالعات عالی هنر.
امین الدین حاجی گروه فرش دانشگاه آزاد بیرجند
هما حاج علی محمدی هیات علمی پژوهشکده میراث فرهنگی
حبیب الله خوبفکر برآبادی سازمان تحقیقات، آمزش و ترویج کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان
فرهاد خورسندی تهران
سیاوش درودیان استادیار مرمت بناهای تاریخی
رضا رحمانی استادیار پژوهش هنر پژوهشکده میراث فرهنگی کشور
رضا رحیم نیا عضو هیئت علمی گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
منصوره رضوی کارشناس مردم شناسی و ثبت آثار ناملموس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان
حمیدرضا زرنگار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
مرتضی سالمی قمصری مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر حوزه دانش های و فناوری های سنتی و بومی ایران (دستیار سردبیر دوفصلنامه دانش های بومی )ایران
عزت الله سام آرام دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا سرداری استاد یار باستان شناسی پژوهشکده باستان شناسی کشور
سامرا سلیم پور دانش بومی استادیار نساجی پژوهشکده میراث فرهنگی
علیرضا شاه حسینی دانشجوی دکتری و پژوهشگر دانش بومی
نیما شجاعی گروه جامعه‌شناسی جهاد دانشگاهی تهران
گلفام شریفی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
فریبا شریفیان دانشیار زبان های باستانی پژوهشکده میراث فرهنگی
امیر صابری دانش بومی استادیار مطالعات گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
رضا صحت منش دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
مینا صدری استادیار هنرهای سنتی،نقاشی و نگارگری دانشگاه تهران
مهرداد صدقی استادیار صنایع چوب و کاغذ، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس رییس کتابخانه دانشگاه گنبد کاووس
رضا صفری شالی استادیار رفاه اجتماعی دانشگاه خوارزمی
جواد صفی نژاد استادیار دانشگاه تهران
اسماعیل عالی زاد استادیار جامعه شناس یدانشگاه علامه طباطبایی
اسفندیار عباسی استاد دانشگاه
محمد عواطفی همت استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مرتضی فرهادی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد رحیم فروزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فتحعلی قشقایی فر هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه کاشان
عباس قنبری عدیوی گروه ادبیات، پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان ایران
منصوره قوام دانشگاه کاشان
مریم کیان پژوهشگاه میراث فرهنگی
محمد مهدی کلانتری ـ مدرس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره تهران ـ پژوهشگر حوزه مرمت بناها و بافتهای تاریخی
بهنود گوهربین گروه حفاظت ایکوم ایران
سیدعلی مجابی گروه طراحی پارچه و لباس. دانشکده هنر،معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حسین محمدزاده استادیار دانشگاه پیام نور
جواد مداحی استادیار مردم شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن میرجانی ارجنان مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی شهر اردکان
حسین میرزائی تهران / میدان توحید / خیابان توحید / خیابان شهید طوسی / پلاک 103 / واحد 1
سید احسان میرهاشمی روته پژوهشگر و مدرس معماری، مرمت بناهای تاریخی، معماری اسلامی ایران و معماری دفاعی و پدافند غیرعامل
منیژه مقصودی هیات علمی گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
کاظم ملازاده دانشیار باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا-همدان
محمود مهام عضو هیات علمی/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمدرضا نامداری معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ و استادیار معماری دانشکده
مریم نعمت طاووسی عضو هیات علمی سازمان میراث فرهنگی
لیلا نفیسی نیا سازمان میراث فرهنگی، پژوهشگاه
جعفر هزارجریبی استاد رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
ابوعلی ودادهیر دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، گروه انسان شناسی و عضو هیات مؤسس قطب علمی جامعه شناسی سلامت (CEHS) دانشگاه تبریز.
وحید وزیری دانشگاه گنبد کاووس
معصومه یوسفی دانشجوی دکتری،گروه باستانشناسی ، واحد ابهر،دانشگاه آزاد اسلامی،ابهر،ایران.

login