نویسنده = Amin Mohammadi Kalayeh
تعداد مقالات: 1
1. دانش بومی گیاهان دارویی از دیدگاه بهره برداران عشایری در مرتع چهل‌کمان استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-201

10.22054/qjik.2018.29799.1092

فهیمه علی میرزایی؛ بهاره بهمنش؛ امین محمدی استادکلایه؛ محمدرضا شهرکی