معرفی و باززنده‌سازی ظرف گیاهی «بوکله» در قوم ‌بختیاری.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران

10.22054/qjik.2022.67724.1317

چکیده

در هنگام مطالعه و پژوهش در ادبیات شفاهی قوم بختیاری با اسم ظرفd به نام «بوکله» مواجه شدیم که تولید آن در اکثر مناطق بختیاری نشین به فراموشی سپرده شده بود. از این ‌رو، پژوهش حاضر با هدف یافتنروش تولید و باز زنده سازی آن شکل گرفت. در این راستا پس از کنکاش فراوان و یافتن نمونه ای از ظرف تولید شده در روستای صالح کوتاه واقع در دهستان موگوئی از توابع شهرستان کوهرنگ، اقدام به گردآوری داده‌ها به صورت میدانی و از طریق مصاحبه، مشاهده و ثبت اطلاعات و عکسبرداری نمودیم. در این روستا تعدادی از زنان بختیاری اقدام به تولید این ظرف می‌;کردند. از ویژگیهای شاخص این ظرف می‏توان به مقاومت و سختی بالا، ضربه‌پذیر بودن، سهولت ساخت و استفاده از مواد بوم‌آورد در ساخت آن و زیست تخریب پذیر بودن این ظرف اشاره نمود؛ مقاومت آن در برابر آب ضعیف و در آن حل میگردد، به همین دلیل می‌توان استفاده از آن را به عنوان یک ابزار برای تعامل بیشتر انسان با محیط زیست مورد بازنگری قرار داد.

کلیدواژه‌ها