الگوی زیست جمعی در ایران(تحلیلی بر درسنامه فنی و مشارکتیِ طومار تقسیم آب زنده رود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

وجود تجارب زیست جمعی در سطح عالیِ تمدن سازی در فلات مرتفع ایران،نشانه ای بر وجود الگو به مثابه «روح» و الگو به مثابه «کالبد» است.اصفهان از مناظر اقلیمی، فرهنگی و مهندسی یکی از نمونه های مناسب برای شناخت این الگو می باشد.با توجه به شکوفایی اصفهان بر مدار زایندگی رودخانه اش، پرسش آغازین بر محور تقسیم آب رودخانه زنده رود در طومار منسوب به شیخ بهایی مطرح گردید تا نظم اجتماعی و نظم مهندسی سازنده ی اصفهان و رابطه آن ها در قالب رژیم اجتماعی-فنی و مهندسیِ پدیدار شده، شناسایی گردد.اتخاذ روش جغرافیای تاریخی برای شناسایی نظم اجتماعی و استفاده از نتایج روش بازخوانی در مطالعات فنی- مهندسی با تمرکز بر سازه های آبی در دوره مورد بررسی برای شناسایی نظم مهندسی صورت گرفته است.نتیجه بررسی ها نشان داد که پایداری و زایندگی رودخانه اصفهان حاصل تقسیمی اجتماعی و فنی-مهندسی،برای تغییر در اقلیمی نیمه خشک و دستیابی به شهر باغی، کشاورزی-صنعتی است که افزایش معقولِ بار اکولوژیک را بر پایه و در سایه ی بهره مندی از مهندسی در مرتبه تحلیلی، نیرو بخشی به ظرفیت غیرحاکمیتی و ارتقاء ظرفیت سیاسی در مقیاس پایتخت یک امپراتوریِ مقتدر امکان پذیر ساخته است. سازمانِ کار یاریگرانه، نظمی درهم تنیده و همسو را در ابعاد بهم پیوسته ی فنی-مهندسی و اجتماعی پدید آورد. باور به ضرورتِ تعامل دوسویه با طبیعت منجر به طراحی الگوی زیست جمعی با لحاظ عنصر «زمان» در «بلند مدت» گردید و این همه، در گرو درکی عمیق و همه جانبه از معنای «آب»، چرخه آب در زیست جمعی و چگونگی تقسیم آن در منظومه ی دانش های بومی آب شناسی در عرصه های متنوعِ اجتماعی و مهندسی بوده است.بنابراین، طراحی و باز طراحی الگوی زیست جمعی در ایران،نیازمند درک رابطه علوم اجتماعی و مهندسی و بازخوانی میراث برای ایفای نقش و مشارکت در تجارب جهانی است.

کلیدواژه‌ها


 
-   ابونصر هروی، قاسم بن یوسف. (1390)، ارشاد الزراعه،به اهتمام محمد مشیری، تهران:موسسه انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم.
-   اسپولبر،نیکلاس و صباغی،اصغر. (1378)، اقتصاد منابع آب(از نظارت تا خصوصی‌سازی)،  تهران: سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز مدارک اقتصادی-اجتماعی.
-   اسلاتر، ریچارد ای. (1386)، دانش واژۀآینده‌پژوهی، ترجمه: عبدالمجید کرامت زاده؛ محمدرضا فرزاد و امیر ناظمی، تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فن‌آوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
-   اصغریان جدّی، احمد. (1378)، شیعه و حفظ آثار جنگ، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
-   آلن، تونی. (1394)، آب پنهان (جلد اول)، ترجمه: آرش حسینیان باهمکاری مریم بیرمی، تهران: نشر مثلث.
-   بارتلد، ویلهلم. (1377)، جغرافیای تاریخی ایران، ترجمه:همایون صنعتی زاده، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
-   باستانی پاریزی، محمدابراهیم. (1378)، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، تهران: صفی علیشاه.
-   بنگاه مستقل آبیاری ایران. (1332)، گزارش اقدامات بنگاه مستقل آبیاری ایران تا پایان سال 1331، ناشر: تابان.
-   بیات عزیز الله. (1373)، کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
-   بیزلی، الیزابت، مایکل هارورسن. (1392)، معماری و آبادانی بیابان(بناهایی برای زیستن در فلات ایران)، ترجمه: مهدی گلچین عارفی و نگار صبوری، تهران: روزنه.
-   پیرنیا، محمد کریم. (1374)،آشنایی با معماری اسلامی ایران،تدوین غلامحسین معماریان،تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ سوم.
-   تجارب جهانی در خصوص مدیریت مشارکتی آبیاری و انتقال مدیریت آبیاری(1389)، (گزیده مقالات دهمین سمینار بین‌المللی مدیریت مشارکتی آبیاری)،تهران: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
-   جوادی، حبیب‌الله. (1377)، تلاش ایرانیان در تأمین و مدیریت آب، به اهتمام و تصحیح پرهام جواهری، تهران: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
-   چامالا، شانکارا، پیتر موریس. (1383)،مشارکت برای نجات زمین(فرایندهای همکاری گروهی)،ترجمه:سید احمد خاتون‌آبادی و غلامرضا نادری، تهران: موسسه  انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-   حسینی، سید علی. (1389)، دانشنامه حقوق روستایی در ایران، رشت: دریای دانش.
-   حسینی اَبَری، سید حسن. (1379)، زاینده‌رود از سرچشمه تا مرداب، اصفهان: نشر گل‌ها.
-   حسنی، محمدعلی. (1393)، صفاخانه اصفهان در گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت، مصحح حیدر عیوضی(عماد)، قم: ادیان.
-   ناصرخسرو قبادیانی. (1383)، سفرنامه ناصرخسرو، به کوشش نادر وزین پور،تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی چاپ چهاردهم.
-   دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1389)، نقشه جامع علمی کشور، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
-   دوره چهارم طرح ممیزی توسعه علوم. (1392)، ممیزی علم، فن‌آوری و نوآوری(دانش بومی استحصال آب در ایران)،مجمع علمی ممیزی توسعه علوم، دبیرخانه ممیزی توسعه علوم(کشاورزی)، انجمن علمی(سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران).
-   رحیمی، غلامحسین. (1389)، ترازهای کرجی(رساله‌ای در فن استخراج آب‌های زیرسطحی)، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی.
-   ریاحی، محمدحسین. (1385)، ره‌آورد ایام(مجموعه مقالات اصفهان شناسی)، اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان.
-   زاهدی، شمس السادات. (1386)، توسعه پایدار، تهران: سمت.
-   زنجانی، حبیب‌الله. (1371)، جمعیت و شهرنشینی در ایران (جلد اول: جمعیت)، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،چاپ دوم.
-   سالنامه آماری آب کشور 1387-1388. (1392)، تهیه و تدوین: دفتر برنامه‌ریزی کلان آب وآبفا، تهران: وزارت نیرو، کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران.
-   شهبازی، اسماعیل. (1389)، درآمدی بر آسیب‌شناسی توسعه روستایی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
-   صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (1364)، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
-   ظفرنژاد، فاطمه. (1391)، توسعه پایدار و مدیریت آب: پیامدهای ناسازگار الگوی توسعه نابومی در بخش آب با سدسازی، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
-   عاکف، سعید. (1389)، خاک‌های نرم کوشک، مشهد: انتشارات مُلک اعظم، چاپ یک‌صد و سی و چهارم.
-   فرشاد، مهدی. (1394)، تاریخ علم در ایران، به کوشش علی یزدانی نژاد، تهران: انتشارات تیرماه.
-   فرهادی، مرتضی. (1369)، نامه  کمرِه(جلد اول: جغرافیا و جغرافیای تاریخی کمره(شهرستان خمین) و معنای شناسی نام برخی جای‌ها)، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
-   فرهادی، مرتضی. (1369)، نامه کمره(جلد دوم:چند بُرش در فرهنگ کشاورزی و دامداری کمره (شهرستان خمین)، تهران: موسسه امیرکبیر.
-   فرهادی، مرتضی. (1378)، واره: درآمدی مردم‌شناسی و جامه شناسی تعاون، تهران: شرکت سهامی انتشار،چاپ سوم.
-   فرهادی، مرتضی. (1388)، انسان‌شناسی یاریگری، تهران: نشر ثالث.
-   فرهادی، مرتضی. (1395)، کَمَره نامه(هشت در به هشت منظر از هفت هزار خوان)، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
-   فرجی راد،خدر وکاظمیان،غلامرضا. (1391) ،توسعه محلی و منطقه‌ای از منظر رویکرد نهادی،تهران:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
-   قلقشندی، احمد ابن علی. (1384)، جغرافیای تاریخی ایران در قرن نهم هجری، برگرفته از کتاب قلقشندی: صبح الاعشی فی صناعه الانشاء، ترجمه: محجوب الرزویری،تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ دوم.
-   کربگ، راندال. (1392)، بوم‌شناسی اجتماعی مدیریت منابع آب، ترجمه: شیما مرادی؛ میترا عزیری و علی پور خیری، تهران: انتشارات پویه مهر اشراق و روابط عمومی و امور بین‌المللشرکت مدیریت منابع آب ایران.
-   کریمیان سردشتی، نادر. (1380)، دانشنامه مشاهیر فنون و آب آبیاری وسازه‌های آبی(جلد اول)، تهران:کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران.
-   کتاب درسی استان اصفهان. (1393)، دفتر برنامه‌ریزی و تألیفکتاب‌های درسی.
-   کهیل، مایکل. (1392)، محیط‌زیست و سیاست اجتماعی، ترجمه:حسین حاتمی نژاد و سهراب امیریان،تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
-   گلابچی، محمود و فرجی ، امیر. (1392)، نظریه‌های نوین در مدیریت پروژه: نظریه آشوب، نظریه سیستم‌ها، نظریه بازی، نظریه محدودیت‌ها،تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
-   گوبلو، هانری. (1389)، قنات‌ها: فنی برای دستیابی به آب، ترجمه :ابوالحسن سروقد مقدم، محمدحسین پاپلی یزدی، مشهد: انتشارات پاپلی.
-   لازارسفلد، پل. (1376)، بینش‌ها و گرایش‌های عمده در جامعه‌شناسی معاصر،ترجمه و تدوین:غلامعباس توسلی، تهران: امیرکبیر.
-   لاوسن، برایان. (1384)، طراحان چگونه می‌اندیشند؟، ترجمه: حمید ندیمی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
-   لچمن، بت؛ گِربِن شافر، اَگنس؛ کالرا،نیدی ؛ هَسل، اسکات؛ کاری هال، کیمبرلی؛ کُرترایت، اِیمی و موش، دیوید. (1394)، روندهایی کلیدی که اماکن و تأسیسات نظامی آینده را شکل خواهند داد، ترجمه: احمد وخشیته؛ فرهاد نظری زاده و جبار ترکمن، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
-   مافروخی اصفهانی، مفضل بن سعد. (1385)، محاسن اصفهان، ترجمه: حسین بن محمد آوی، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل وابسته به شهرداری اصفهان، حوزه هنری اصفهان.
-   میرشکرایی، محمد. (1380)، انسان و آب در ایران(پژوهش مردم شناختی)،تهران: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و گنجینه ملی آب ایران.
-   مینایی، مهدی. (1381)، مقدمه‌ای بر جغرافیای سیاسی ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
-   نجفی، غلامعلی. (1384)، مجموعه مقالات نخستین همایش نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در ایران: چالش‌ها و راهکارها(10-9 دی‌ماه 1382)، تهران: معاونت نظام بهره‌برداری با همکاری موسسه فرهنگی-هنری شقایق روستا.
-   نوری، محمد یوسف. (1381)، مفاتیح الارزاق یا کلید درِ گنج‌های گُهر(جلد اول)، مقدمه، تنقیح و توضیح: هوشنگ ساعد لو با همکاری مهدی قمی نژاد، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
-   ویلبر، دونالد نیوتون. (1390)، باغ‌های ایران و کوشک‌های آن، ترجمه:مهین دخت صبا،تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی چاپ هفتم.
-   هیات اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. (1377)، تجارت جهانی مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری، تهران: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
-   همایی شیرازی اصفهانی، جلال‌الدین. (1375)، تاریخ اصفهان، مجلد هنر و هنرمندان، به کوشش: ماهدخت بانو همایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
مقالات
-   آرمین، محمدرضا. (1380)، «شمه‌ای درباره سد نمونه تاریخی پردیسان»، مجموعه مقالات همایش تاریخ آب و آبیاری کشور.
-   آخوندی، عباس؛ ناصر برک پور،احمد ؛اسدی، ایرج، ؛ بصیرت ،میثم و طاهر خانی ،حبیب‌الله. (1387)، «آسیب‌شناسی مدل اداره امور شهر در ایران»، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 63، بهار
-   آل هاشمی آیدا. (1388)، «معبد آب، معبد آناهیتا، پیدایش فضای معماری در روند تکامل مفهوم آب»، منظر، شماره اول، آبان.
-   ادواردز، کلیو آرتور. (1379)، کشاورزی پایدار،مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ سوم.
-   اسدی فرد، رضا؛ طباطباییان ،سید حبیب‌الله ؛ بامداد صوفی،جهانیار و تقوا،محمد رضا. (1392)، «تأثیر شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم و فناوری بر پایداری آن‌ها»، فصلنامه مدیریت توسعه و فناوری، شماره 3، زمستان.
-   اشرف واقفی، سعید، موسوی ، سید جمشید و زهرایی، بنفشه. (1393)، « بهینه‌سازی چند هدفِ بهره‌برداری از مخزن سد با در نظر  گرفتن رسوب‌زدایی و تأمین نیاز پایین‌دست به کمک الگوریتم رقابت استعماری»، نشریه سد و نیروگاه برقابی ایران، سال اول، شهریورماه، شماره دوم.
-   اصغریان جدی، احمد. (1390)، «برنامه‌ریزی تلفیق تأسیسات کشاورزی در دفاع غیرعامل»، دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی.
-   افشار، ایرج. (1383)، «شناخت تاریخ اجتماعی ایران، بدون وقف نامه‌ها ممکن نیست»(گزارشی از سخنرانی ایرج افشار در سازمان اوقاف و امور خیریه- تنظیم: آزاده عابدین)، دوهفته‌نامه فرهنگ و پژوهش، شماره 175، سه‌شنبه 22 دی.
-   اقبالی، علیرضا، گسکری، ریحانه. (1378)، «مروری بر تحلیل هزینه- فایده و تاریخچه آن». نام مجله..؟شماره؟؟؟؟
-   الوانی، مهدی؛ معمارزاده، غلامرضا؛ افشار، محمدعلی و آقاجانی، فهیمه. (1392)، « مدل‌سازی دینامیکی توسعه سیستم‌های اجتماعی در ایران»، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 13.
-   امیدیانی، سید حسین. (1384)، «تأثیر موقوفات در شکل‌دهی فضاهای شهری»، دوهفته‌نامه فرهنگ و پژوهش، شماره پیاپی 187.
-   امیر احمدی،هوشنگ. (1387)، «به‌سوی نظریه سرمایه مجتمع زیستی»، نشریه هویت شهر، سال دوم، شماره 3.
-   امیر شاه کرمی، سید عبدالعظیم. (1385)، «بازخوانی مهندسی پل خواجو»، گلستان هنر، شماره 6: 94-81.
-   باستانی راد، حسن. (1387)، «واژه‌شناسی تاریخی ده و روستا»، تاریخ ایران، شماره 5:65-88.
-   باقریان، رضا و ثنایی طرقبه،مجید. (1393)، «مبادله اجتماعی رهیافتی برای مشارکت مردم در اجرای طرح‌های مدیریت منابع آب‌وخاک»، فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه، سال دوم، شماره 2، پیاپی 5: 114-122.
-   برادران نصیری، مهران و صمدی، محسن. (1388)،الگوی مدیریت آب: درس‌هایی از «طومار شیخ بهایی»، دفتر مطالعات زیربنایی(گروه کشاورزی) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی: 250، شماره مسلسل: 10164 اسفند.
-   برشان،محمد. (1393)، «مشاهیر آب‌شناسی: شیخ بهایی»، عمران آب؛نشریه بین‌المللی مهندسی آب، شماره 76.
-   بهشتی، سید محمد. (بی‌تا)، «مهندسی ایرانی(فرهنگ، هویت فرهنگی، بیماری‌های جامعه ایرانی)».
-   پوراحمد، احمد. (1380)، «آمایش سرزمین و ایجاد تعادل در نظام شهری کشور»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره پیاپی982.
-   پور جعفر، محمد رضا. (1381)، «احیا سیستم آب‌رسانی سنتی در مناطق حاشیه خلیج‌فارس»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 67.
-   پرهیزی، نگس. (1393)، «مدیریت بهینه سمت تقاضا در ریزشبکه مستقل از شبکه دارای منابع تجدید پذیر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چندبعدی»، نشریه انرژی ایران، دوره 17، شماره 2.
-   پهلوان‌زاده، لیلا. (1387)، «اصفهان، شهر صنعت»، دانش نما، دوره 16، شماره 161 و 162.
-   تختی، مهلا؛سامانیان ،صمد و افهمی،رضا. (1388)، فصلنامه گلجام، انجمن علمی فرش ایران، شماره 14، پاییز.
-   جلال پور، شهره. (1387)، «سروش بادران در نصف جهان»، فرهنگ اصفهان، شماره چهلم.
-   جلیلی کامجو، سید پرویز؛ خوش‌اخلاق، رحمان؛ صمدی، سعید و کیانی، غلامحسین. (1394)، «برآورد ارزش اقتصادی- حفاظتی ویژگی اکوسیستمی تالاب گاوخونی:الگوی مدل‌سازی انتخاب و لاجیت شرطی»، تحقیقات اقتصادی، دور50، شماره1.
-   جمعه پور، محمود. (1373)،«تحلیل رهیافت مشارکت سازمان‌های سنتی تولید گروهی در بهره‌برداری بهینه از منابع آب، خاک و توسعه روستایی(بر اساس مطالعات میدانی در استان‌های زنجان و خراسان)»، تحقیقات جغرافیایی، شماره35.
-   چلونگر، محمدعلی و آغایلی، امیر. (1392)، «بررسی و نقد تاریخ‌نگاری محلی اصفهان از آغاز سده هفتم هجری»، مجله پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، شماره 12.
-   حاله، دانیال اسماعیلی آبادی. (1394)،«بهبود الگوریت رقابتی کلونی استعمارگران با استفاده از عملگر یادگیری استعمارگران و کاربرد آن در حل مسئله فروشنده دوره‌گرد»، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره22.
-   حامدی، محمدعلی. (1382)، «بررسی و نقد روش‌شناسی مطالعات نظام بهره‌برداری در بخش کشاورزی ایران»، مجموعه مقالات اولین همایش نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در ایران؛ چالش‌ها و راهکارها، تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
-   حبیبی، سید محسن. (1388)، «مکتب اصفهان در شهرسازی»، ماهنامه دانش نما، سال هجدهم، شماره 167-169.
-   حجازی، مهرداد. (1387)، اصفهان، «شهر سازه‌های سنتی»، دانش نما، دوره 16، شماره 161 و 162: 150-163.
-   حسینی ابری، سیدحسن. (1377)، «سنت‌های محلی و توسعه روستایی در ایران»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره 13و14.
-   حسینی ابری، سیدحسن. (1377)، «مدیریت سنتی آب زاینده‌رود، بحثی در دانش بومی ایران»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،دوره دوم، شماره پانزدهم(ویژه‌نامه اصفهان).
-   حسینی ابری، سیدحسن. (1378)، «روستا در مفهوم واقعی آن»، تحقیقات جغرافیایی، دانشگاه اصفهان، سال چهاردهم، شماره 1 و 2(پیاپی 52 و 53).
-   حسینی ابری، سیدحسن. (1380)،«یاد باد آن روزگاران یاد باد زنده رود و باغ‌کاران یاد باد»، فرهنگ اصفهان، شماره21.
-   حسینی، سیدیعقوب؛فانی، علی‌اصغر و دانایی فرد،حسن. (1391)، «اندازه‌گیری ظرفیت غیر حاکمیتی: مفاهیم، مدل و روش اندازه‌گیری»، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال 4، شماره 8.
-   حضرتی فر، بهنام. (1392)، «بررسی بکارگیری یک مدل ساده جمع‌آوری آب با تأکید بر استفاده از مشارکت مردمی»، فصلنامه علمی تخصصی انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران، دوره اول، شماره 2.
-   حیدری دلگرم، محمد. (1378)، عرفان در قالی ایران(چهار قسمت)، مجله قالی ایران، تیرماه.
-   حیدریان، سیداحمد. (1391)، «ارزیابی انتقال مدیریت آبیاری و تعیین شاخص‌های کلیدی»، مدیریت آب و آبیاری، دوره 2، شماره1.
-   خاتون‌آبادی، سیداحمد. (1388)،« کاوش در تاریخچه رودخانه زاینده‌رود»، دانش نما، دوره18،شماره 174 و 175.
-   خزائی، جهانگیر و امیر شاه کرمی، ،سید عبدالعظیم. (1389)، «تحلیل عددی اندرکنش زمین و شالوده‌های بزرگ با در نظر گرفتن اثرات ابعاد شالوده»، فصلنامه مهندسی عمران شریف، شماره 3.
-   خسروی، خسرو. (1348)، «آبیاری و جامعه روستایی در ایران»، نامه علوم اجتماعی، دوره قدیم، شماره 3.
-   خنیفر، حسین. (1389)،«درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین و کاربردهای آن در ایران»، آمایش سرزمین، سال دوم، شماره دوم .
-   رامشت، محمدحسین؛عباسی، علیرضا و منتظری،مجید. (1378)،«تحول تاریخی طبیعی زاینده‌رود و شکل‌گیری مدنیت در حاشیه آن»، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 36، مهرماه.
-   رجائی، عبدالمهدی و نورائی، مرتضی. (1391)، «فرایند حل یک معضل اجتماعی در مدیریت شهری اصفهان(تاریخچه آب و فاضلاب)»، تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره اول.
-   رضوی، ابوالفضلو فروغی، محمدحسین. (1394)، «تأملی بر زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی فتح اسلامی اصفهان»، دو فصلنامه پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران، سال سوم، شماره دوم(پیاپی6).
-   رهبر، فرهاد؛سیف الدین، امیرعلی و رهبر، امیرحسین. (1393)، «رهیافتی بر هستی‌شناسی اقتصاد مقاومتی؛ تلاشی در جهت نگاه اسلامی به گذارِ سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، سال 19، شماره 78.
-   ریاحی، محمدحسین. (1392)، «جستارهایی از تاریخ وقف در ایران به‌ویژه اصفهان(با تکیه‌بر نوشته‌های عبدالحسین سپنتا»، فصلنامه میراث جاویدان، سال بیست و یکم، شماره 84.
-   زند رضوی، سیامک؛ ملکمیان، لینا ؛کامران، فریدون ؛ضیایی ،کیوان و اخلاص پور رؤیا. (1387)، « بررسی موانع عاملیتی مؤثر بر مشارکت سازمان‌یافته(مطالعه موردی تشکیل‌های آب بران شهرستان بردسیر)»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی.
-   سابتلنی، ماریا. (1378)، «دفاع از کشاورزی: ارشادالزراعه و نقش آن در اقتصاد سیاسی ایران در آغاز عهد صفوی»، برگ بی‌برگی (یادنامه استاد رضا مایل هروی)، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران: طرح نو.
-   ساردوئی نسب، محمد. (1388)، «نگرشی به مبانی نظری حقوق تعاون در ایران(به مناسبت اعلام سال 2012 به‌عنوان «سال تعاونی‌ها» از سوی سازمان ملل)»، حقوق خصوصی، سال ششم، شماره پانزدهم.
-   ساعد لو، هوشنگ. (1353)، «آب در تمدن اسلام و ایران(قسمت اول)»، راهنمای کتاب(جلد هفتم)، فروردین، اردیبهشت و خرداد، سال هفدهم، شماره‌های 1 و 2 و 3، به کوشش احسان یارشاطر و ایرج افشار، تهران: انتشارات سخن (1388).
-   ساعد لو، هوشنگ. (1353)، «آب در تمدن اسلام و ایران(قسمت دوم)»،راهنمای کتاب(جلد هفتم)، تیر، مرداد و شهریور، سال هفدهم (1388)، شماره‌های 4 و 5 و 6،  به کوشش احسان یار شاطر و ایرج افشار، تهران: انتشارات سخن (1388).
-   ساعدلو، هوشنگ. (1373)، «نظری به مسائل و  مشکلات  حقوقی  کشاورزی ایران»،اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوم، شماره 7.
-   سالاریان، محمد. (1393)، «توسعه منابع آب و تحولات مدیریتی نوین در آبیاری»، نشریه آب و توسعه پایدار، سال اول، شماره 2.
-   سپهری، جعفری. (1387)، «آب‌شناسی(دانش هیدرولوژی) در ایران باستان»، کتاب ماه علوم و فنون (ویژه‌نامه فرهنگ و تمدن اسلام و  ایران)، دوره دوم، سال دوم، شماره پنجم، شماره 17.
-   سرافرازی، رضا. (1373)،«آسیاب‌های کَمرِه»،فصلنامه علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی،دوره دوم، شماره 6 و 5.
-   سمینار آبیاری و زهکشی. (1349)، کمیته ملی آبیاری و زهکشی، نطق افتتاحیه منصور روحانی، وزیر آب و برق، آبان ماه، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
-   شریفی نجف‌آبادی، رسول و غیور نجف‌آبادی، حسنعلی . (1390)، «طراحی شهر نجف‌آباد، جلوه‌ای از حاکمیت تفکر برنامه‌ریزی ناحیه‌ای در عصر صفوی»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال26، شماره چهارم.
-   شجاعی اصفهانی، علی. (1393 )، «مکان‌یابی شهرهای جی و یهودیه در رستاق جی اصفهان و جابه‌جایی مرکز قدرت تا برآمدن سلجوقیان»، پژوهش‌های ایران‌شناسی، سال 4، شماره 1.
-   شکوئی، حسین و حسینی، سیدعلی. (1383)، «سازه کارهای مشارکت شهروندان در تهیه طرح‌های توسعه شهری»،فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 8، شماره 1.
-   شهبازی، اسماعیل. (1384)، «درآمدی بر آسیب‌شناسی چرخش آب در طبیعت»، دو فصلنامه فرهنگان، شماره 24.
-   شهبازی، اسماعیل. (1392)، «بررسی اقتصاد درون‌زای مردم نهاوند در سده اخیر»، دو فصلنامه فرهنگان، شماره 44.
-   شیرخانی، محمدعلی؛ براری اباذر و پوزش شیرازی، حسین. (1389)، «تئوری "نفرین منابع" یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی(مطالعه موردی: مقایسه ایران و نروژ)»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40 ، شماره 2.
-   صفاری، عزت و اجل لوئیان، رسول. (1393)، «ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی سدهای زیرزمینی (بررسی موردی)»، نشریه زمین‌شناسی مهندسی، جلد هشتم، شماره 4، زمستان.
-   صفی نژاد، جواد. (1380)، «تاریخ آب و آبیاری در ایران»، مجموعه مقالات‌همایش تاریخ آب و آبیاری کشور.
-   طباطبایی یزدی، جواد؛ داوری، کامران و رئوف، یحیی. (1386)، «تحلیل اقتصادی روش‌های استحصال آب باران برای استفاده در کشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خراسان شمالی)»، خلاصه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد: انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد:  159-160.
-   ظفرنژاد، فاطمه. (1394)، «چگونه مافیای آب، سرزمین ایران را می‌بلعد؟»، سایت انتخاب خبر، 9/آبان/1394: 1-29.
-   عیسایی تفرشی، محمد و یحیی‌پور، جمشید. (1392)، «تئوری ذینفعان با رویکرد مقررات شرکت‌های سهامی ایران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال ششم، شماره 23.
-   عیوق، اشکان؛ زندیه، مصطفی و متقی، هایده. (1389)، «ارائه مدل زمان‌بندی گردش شغلی باملاحظه هزینه خستگی ناشی از شباهت کارها و توسعه الگوریتم‌های ژنتیک و رقابت استعماری برای حل آن»، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال ششم، شماره 16.
-   فتاحی، احمد؛ یزدانی، سعید؛ حسینی، سیدصفدر و صدر، سیدکاظم. (1390)، «ارزش تفریحی آب‌های زیرزمینی دشت یزد، اردکان»، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 42-2، شماره2.
-   فرشاد، مهدی. (1368)، «آیین مهندسی در فرهنگ ایران»، نامه فرهنگ ایران، دفتر سوم، گردآورنده: فریدون جنیدی، تهران: نشر بلخ وابسته بنیاد نیشابور.
-   فرشاد، سیامک؛ ابراهیمی، بابک و خاوندکار، احسان. (1386)، «متدولوژی نوین مهندسی ارزش و نوآوری نظام‌یافته:راهبردی مؤثر در کاهش هزینه‌های پروژه‌های کلان عمرانی و خدماتی»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال نهم، شماره36
-   فرشید نیک، فرزانه و افهمی،  رضا. (1389)، «پل سکونتگاه: سیر تکامل پیوستگی کاربرد عبور و سکونت در پل‌های ایران»، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره41.
-   فرهادی، مرتضی. (1364)، «حضور "آب" در آیینه‌های ایرانی»، آبزیان، شماره سوم، فروردین.
-   فرهادی، مرتضی. (1367)، «انهدام منابع سنتی آب و پیامدهای ناشی از آن: جنگ پنهان سی‌ساله(قسمت اول)»، مجله جهاد، شماره 115.
-   فرهادی، مرتضی. (1373)، «آسیب‌شناسی پژوهش‌های فرهنگ عامیانه و لزوم مردم‌نگاری و مردم‌شناسی دانش و فن‌آوری‌های عامیانه و کار ابزارهای سنتی در ایران»، فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره دوم، شماره6-5.
-   فرهادی، مرتضی. (1380)، «"تیلون دادن و "آرنگ سازی" و "گیرماسه"(تیره گری و روشنگری آب) دوشگرد کمتر شناخته‌شده در کشاورزی سنتی ایران»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 33.
-   فرهادی، مرتضی. (1394)، «خم و چم‌ها و دشواری‌های بومی‌سازی یک نظریه»، مجموعه مقالات بومی‌سازی علوم انسانی در ایران، به کوشش: احمد گل محمدی با همکاری جلال کمالی اردکانی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
-   فلسفی، پیمان و حسینی، سیدمحمود. (1390)، «مطالعه شاخص‌های پایداری مشارکت کشاورزان عضو تشکل‌های تولیدی- صنفی در زیست‌بوم‌های روستایی»، مجله کشاورزی بوم‌شناختی، شماره1.
-   قاسم‌زاده، بهنام؛ پژوهان، موسی؛ حاتمی‌نژاد، حسین و سجادزاده، حسن. (1393)، «تأثیر خشکسالی زاینده‌رود در تعاملات اجتماعی و فضاهای جمعی اصفهان»، محیط‌شناسی، دوره 40، شماره 2.
-   قدسی، نرگس؛ نسترن، مهین و ایزدی، اردلان. (1394)، «نقش شبکه آب و فاضلاب در توسعه میان افزا(مطالعه موردی: منطقه یک اصفهان)»، آب و فاضلاب، شماره 6.
-   قناعت، محسن. (1392)، «بررسی ضرورت‌های مشاهده‌شده جهت آغاز فعالیت‌های بسترسازی مدیریت آبیاری مشارکت مدارانه در شبکه آبشار رودخانه زاینده‌رود»، نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شماره 1، جلد 7.
-   کاظمی مرشت، پروانه و عراقی‌نژاد، شهاب. (1394)، «تخصیص آب با استفاده از مدل شکار-شکارچی و مقایسه آن با روش‌های مرسوم حل اختلاف(مطالعه موردی: حوضه آبریز اترک)»، آب و فاضلاب، شماره 5: 3-13.
-   کرتیس، دونالد. (1385)، «"مالکیت بدون مالک"، مدیریت با مدیران معدود: درس‌هایی از آبیاران جهان سوم»، مجموعه مقالات مردم‌شناسی سازمان‌ها، ویرایشگر: سوزان رایت، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: سروستان- سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 62.
-   کرمی، ناصر. (1393)، «ورطه؛ گفت‌وگو با دکتر ناصر کرمی درباره آغاز دوره طولانی‌مدت خشکسالی در ایران»، ماهنامه علوم و فناوری: بازی با آتشِ آب، سال دوم، شماره 4، خرداد.
-   کریمی وردنجانی، حسین؛ چیت‌سازان حاجی کریمی، منوچهر؛ محرابی نژاد، علی و زارعپور، مجید. (1392)، «خصوصیات هیدروژئولوژی و هیدروشیمی بزرگ‌ترین چشمه ایران، سوسن»، مجموعه مقالات هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، 7 تا 9 آبان، کتابچه 1: آب‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
-   کریمی،فرزاد؛ احمدوند، مصطفی؛ توکلی تبار، زهرا و میرزایی، شهاب. (1392)، «کاربرد الگوریتم خوشه‌بندی و الگوریتم رقابت استعماری(ICA)در سطح‌بندی توسعه‌یافتگی مناطق روستایی»، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، شماره 4.
-   کریمی، اکبر؛ نیکو، محمدرضا؛ کراچیان، رضا و پورمختار، اکبر. (1393)، «بهره‌برداری بلندمدت تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح حوضه آبریز با در نظر گرفتن کیفیت آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)»، مجله پژوهش آب ایران، سال هشتم، شماره چهاردهم: 97-108.
-   کرومول، پیترآر. (1393)، «جستجوی شبه تناوب در تزئینات اسلامی»(قسمت دوم)، فرهنگ و اندیشه ریاضی، شماره 55.
-   کریمیان سردشتی، نادر. (1381)،«مواریث مکتوب در تمدن آبی ایران»،نامه انسان‌شناسی،دوره اول، شماره دوم.
-   کریمیان سردشتی، نادر. (1383)، «ساعت آبی»، مجموعه مقاله‌های همایش بین‌المللی انسان و آب (15-13 تیرماه 1381)، به کوشش پژوهشکده مردم‌شناسی، تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
-   کریمیان سردشتی، نادر. (1380)، «فرهنگ آب و آبیاری سنتی»، مجموعه مقالات همایش تاریخ آب و آبیاری کشور.
-   کوچک پور، نسیم، افهمی، رضا  و انصاری، مجتبی . (1389)، «روش‌شناسی طراحی صنعتی در عصر پسامدرن»، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، شماره 44.
-   گفت‌وگوی اختصاصی رصد با وزیر نیرو: اهداف خوب در ساختار بد؛ آسیب‌شناسی مدیریت آب کشور: عبور از توسعه فیزیکی به‌سوی مدیریت تخصیص و تأمین پایدار. (1393)، رصد (ویژه‌نامه تحلیلی دفتر پژوهش موسسه فرهنگی هنری خراسان)، شماره 28.
-   گل محمدی، مهدیا. (1383)، «مهندسی آب در ایران»، دوهفته‌نامه فرهنگ و پژوهش،شماره پیاپی 158،سه‌شنبه سوم شهریور.
-   لمبتون، آن، سواین فورد، کاترین. (1377)، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-   ماجدی، حمید، فرشته احمدی. (1387)، «نقش مادی‌ها در شکل‌گیری ساختار فضایی شهر اصفهان»، هویت شهر، سال دوم، شماره 3.
-   مانی، مریم، عرفانی‌مقدم، مریم. (1388)، «اصفهان، شهر سازگار با اقلیم»، ماهنامه دانش نما، سال هجدهم، شماره 169-167.
-   مدنی، کاوه. (1394)، «اقتصاد حلقه مفقوده مدیریت منابع آب ایران»، ویژه‌نامه اقتصادی شرق؛ ویژه بحران آب در ایران، شهریور.
-   محسنی، سمانه و نصرآبادی، فرشید. (1387)، «اصفهان، شهر کبوتر خانه‌ها»، ماهنامه دانش نما، سال 16، دوره سوم، شماره 162-161.
-   مختاری هشی، حسین. (1392)، «هیدروپلیتیک ایران؛ جغرافیای بحران آب در افق سال 1404»، فصلنامه ژئوپولیتیک، سال نهم، شماره سوم.
-   معصومی، محمدعلی. (1354)، محیط‌شناسی، شماره 3.
-   معصومی، کاوه، زارعی،حمیده و نوری ثانی، علی. (1392)، «اثربخشی مطالعات اجتماعی در طرح‌های توسعه منابع آب»، فصلنامه مهاب قدس، شماره 61.
-   منصوری، سیدامیر ؛ آل هاشمی، آیدا و جمشیدیان، محمد. (1393)، «سیستم آبی بخارا به‌عنوان زیر ساخت منظرین شهر»، باغ نظر، سال یازدهم، شماره 31.
-   منعم، محمدجواد و قدوسی، حسام. (1393)، «شبیه‌سازی و بهینه‌سازی عملکرد شبکه‌های آبیاری در شرایط مختلف بهره‌برداری با استفاده از الگوریتم مورچگان»، نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شماره 4، جلد 8: 663-654.
-   موسوی فردونی، محمدعلی. (1388)،«چهل‌ستون: کاخی که بود»، ماهنامه دانش نما، سال هجدهم، شماره169- 167.
-   مهاجرانی، مصطفی. (1378)، «جلب مشارکت کشاورزان، ساختار فراموش‌شده در مدیریت بهره‌برداری از منابع آب کشور»، مجموعه مقالات گردهمایی علمی-کاربردی بررسی مسائل مدیریت شبکه‌های آبیاری.
-   مهدوی، سعود. (1381)، «برسی های ویژگی‌های جغرافیایی بیابان‌های مرکزی ایران»، مجله دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، بهار.
-   مهیار، محمد. (1379)، «واژه‌شناسی اصفهان وجی»، ماهنامه دانش نما، سا هجدهم، شماره169- 167.
-   مهیار، محمد. (1388)، «طومار سهام آب زاینده‌رود(قسمت دوم:مطالعه طومار)»، فرهنگ اصفهان، شماره15.
-   میر سپاسی، ناصر، معمارزاده طهران، غلامرضا و شفیع‌زاده، رضا. (1388)،«مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون»، تعاون، سال بیستم، شماره212.
-   میرمحمدی، سیدمحمد و رجائی، هادی. (1393)، «رابطه رهبری تحول‌آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان»، فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 74.
-   ناصری، ابوالفضل. (1394)، «تطبیق فنی و ادبی حوضه و آبریز»، نشریه آب و توسعه پایدار، سال اول،شماره3.
-   ناصری، حمیدرضا و اسلامی، همت. (1392)، «خصوصیات کمی و کیفی و توزیع جغرافیایی قنات‌های ایران»، مجموعه مقالات هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، کتابچه 1: آب‌شناسی، 7 تا 9 آبان، دانشگاه شهید بهشتی : 250-257.
-   ندیمی، حمید. (1391)، «آموزش علوم مهندسی یا طراحی مهندسی: تأملی درباره آموزش مهندسی در ایران»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال چهاردهم، شماره 56.
-   نشریه سالانه آبیاری و زهکشی. (1350)، «آشنایی با کمیته ملی آبیاری و زهکشی»، وزارت آب و برق، شماره 2.
-   نقی‌زاده، محمد. (1382)،«مشخصه‌های آب در فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در شکل‌گیری فضای زیست»، مجله محیط‌شناسی، شماره 32.
-   نظری، احد، کامران قوامی فر. (1385)، کاربرد مهندسی ارزش در کشور: ضرورت‌ها، مشکلات و راهکارها»، نشریه صفه، سال پانزدهم، شماره 43.
-   نظری توکلی، سعید. (1391)، «اخلاق زیستی و تبیین بایستگی‌های حفاظت و بهره‌وری از منابع آب»، فصلنامه اخلاق زیستی، سال دوم، شماره سوم.
-   نوری، روح الله؛عابدی جعفری، حسن،  ؛ فیرحی، داوود، ؛فقیهی، ابوالحسن و طالقانی، غلامرضا.(1391)، « ارتباط دولت و مدیریت عمومی در ایران؛ نگاهی تاریخی تطبیقی»، مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 9: 140-117.
-   نوری اسفندیاری، انوش. (1392)، «طرح تحول در مدیریت منابع آبی زیرزمینی»، فصلنامه اندیشکده تدبیر آب ایران: گفت‌وگوی آب، سال اول، شماره 4: 13-19.
-   واثقی، حسین. (1394)، «درنگی بر المکاتبات المکیه»، فصلنامه میقات حج، سال بیست و سوم، شماره 91.
-   ورهرام، غلامرضا. (1369)، « جغرافیای تاریخی زاینده‌رود»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 17.
-   وزیری، جواد و قانعی‌راد، محمدامین. (1390)، «گذارهای اجتماعی-فنی در رژیم مدیریت منابع نفت و گاز در ایران»، فصلنامه سیاست علم و فن‌آوری، شماره 2، سال اول.
-   هوخندایک، یان پ. (1391)،«اسرار قبله‌نما اصفهان»، فصلنامه میراث علمی اسلام و ایران، سال اول،شماره اول.
-   هینچکلیف، جان. سی. (1386)، «احیای اسطوره‌ها و ارزش‌های کهن برای هزاره نوین»، نواندیشی برای هزاره نوین: مفاهیم، روش‌ها و ایده‌های آینده‌پژوهی(مجموعه مقالات)، ترجمه: عقیل ملکی‌فر، احمد ابراهیمی و وحید وحیدی مطلق، تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فن‌آوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
-   یاسی، یوسف؛ گلزاری، ریحانه و اصفهانی، ستاره. (1387)،«جام هوشمند از فناوری‌های قدیمه ایران»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال دهم، شماره 39
-   یاسی، یوسف. (1391)، «ساعت آبی اژدها، ساعتی از قرن پنجم هجری»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال چهاردهم، شماره 55.
-   یاسی، یوسف. (1393)، «تلمبه آبکش شاهکار مهندسی از قرن ششم»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران،سال شانزدهم، شماره 61، بهار یزدی پور، جواد. (1393)، «بررسی تحلیلی مدل‌های شاخص روند طراحی مهندسی و طراحی صنعتی»، دو فصلنامه جلوه هنر، دوره جدید، شماره7.
-   منصوری، سید امیر. (1388)، «درآمد معماری آب»، منظر، شماره اول.
-   بوم‌شناسی اجتماعی مدیریت منابع آب (1394).
 
پایان‌نامه
-   سلیمانی فرد، هومن. (1384)، دسته‌بندی مکانیزم خرابی‌ها در ارگ بم و آنالیز برگشتی آن‌ها با استفاده از روش عددی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-   کانونی، امین. (1392)، توسعه مدل یکپارچه تخصیص و توزیع بهینه آب در بخش‌های مختلف شبکه‌های آبیاری، رساله دکتری در رشته مهندسی سازه‌های آبی، دانشگاه تربیت مدرس.
-   ناصحی، علی. (1392)، مبانی فقهی و حقوق رقابت، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
-   نیکوئی، علیرضا. (1391)، مدل‌سازی یکپارچه اقتصادی-هیدرولوژیکی تخصیص و استفاده از آب در حوزه رودخانه زاینده‌رود با تأکید بر ارزیابی سیاست‌های زیست‌محیطی و خشکسالی، رساله دکتری در رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز.
 
گفت‌وگو
-   گفت‌وگوی نویسنده با دکتر احمد اصغریان جدّی(رشته معماری)، 17/1/1395، 19/3/1395
-   گفت‌وگوی نویسنده با دکتر سید عبدالعظیم امیر شاه کرمی(رشته مهندسی عمران)، 15/1/1395، 5/2/1395، 17/3/1395
-   گفت‌وگوی نویسنده با دکتر فرزاد چراغپور(رشته مکانیک)، 23/1/1395
-   گفت‌وگوی نویسنده با محمد حیدری دلگرم(استادکار طراحی فرش)، 11/2/1395
-   گفت‌وگوی (تلفنی-مشهد) نویسنده با دکتر کامران داوری(رشته مهندسی آب)، 4/3/1395
-   گفت‌وگوی(تلفنی-کرج) نویسنده با مهندس عباس زارع(رشته مهندسی کشاورزی)، 4/3/1395
-   گفت‌وگوی نویسنده با مهندس حسینعلی عظیمی(رشته مهندسی آب)، 16/1/1395
-   گفت‌وگوی نویسنده با دکتر علی ناصحی(رشته حقوق)، 7/2/1395
سایت
-   داوری، کامران. (1395)، سایت اولین همایش ملی آبیاری و بهره‌وری آب ایران. سخنان رئیس همایش.
-   علم الهدی، علی‌اصغر. (1394)، «رویداد پیوند آب و انرژی»، سخنان رئیس کمیته علمی، سایت خبرنگاران دانشجویی ایران، شنبه 24 بهمن.
-   ماهنامه الکترونیکی دوران. (1389)، منصور روحانی، طراح تخریب کشاورزی ایران، شماره 54، اردیبهشت.
-   مدیریت پایدار آب.
-   مدنی، کاوه. (1394)، گزارش سمینار «خرافات آب»، سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه، چهارشنبه 13 آبان.
-   وب‌سایت تاجران در خدمت بسط گفتمان اقتصادی. (1395)، «مدیریت جهادی بحران آب»،.
-   مختاری، داریوش. (1394)، «پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب»، پایگاه اطلاع‌رسانی پایداری ملی، 7/5/1394.
-   موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی. (1395)، «اسرائیل برای طرح‌های کشاورزی در ایران کارگر استخدام می‌کند»، سایت موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.