دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پژوهشی در جُل های عشایری با تأکید بر جل های قشقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22054/qjik.2020.46758.1171

محمد افروغ


2. درمان‌های بومی، سنتی و جایگاه آن دنیای در مدرن: مطالعه موردی مانتره‌درمانی در میان زرتشتیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22054/qjik.2020.52742.1212

منیژه مقصودی؛ فریبا صدیقی


3. مطالعه‌ی تطبیقی نحوه‌ی ساخت و اجرای هنر سیاه‌قلم ارامنه‌ی تبریز و مینای سیاه صابئین مندایی اهواز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22054/qjik.2020.48929.1180

سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی‌زاده