دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

گونه شناسی طرح ها و نقشه های قالی روستای جیریا در استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22054/qjik.2021.49374.1183

محمد افروغ


هَفشِجان: کانون هنر حجاری ایران بازخوانی و معرفی آثار حجاری(سنگ‌مزارها و شیرهای سنگی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22054/qjik.2022.64404.1293

محمد افروغ


عقلانیت اکولوژیک، بنیان فکری در میراث آبی برای توسعه و هم تکاملی نظام‌های پیوسته انسان - آب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22054/qjik.2022.67071.1311

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ حسن مقدم؛ فرود آذری دهکردی؛ مهشید ردایی