دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. گونه شناسی طرح ها و نقشه های قالی روستای جیریا در استان مرکزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22054/qjik.2021.49374.1183

محمد افروغ