نویسنده = محمد افروغ
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی در جُل های عشایری با تأکید بر جل های قشقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.22054/qjik.2020.46758.1171

محمد افروغ


2. پژوهشی در انواع فنون ‌بافت دست‌بافته‌های قشقایی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-185

10.22054/qjik.2019.37184.1126

محمد افروغ؛ فتحعلی قشقایی فر