چوپان: روابط بین چوپان و مالکان در شمال خراسان

محمدحسین پاپلی یزدی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.15768

چکیده
  بی‌شک مهم‌ترین وظیفه در دامداری سنتی بر عهده چوپان است،زیرا بدون چوپان دامداری سنتی امکان ندارد. در سال‌های اخیر چوپان و به‌ویژه چوپان خوب نایاب شده است و به همین علت دامداری با مشکلاتی اساسی روبروست. نگارنده دامدارانی را می‌شناسد که به علت کمبود چوپان، دامداری را رها کرده‌اند. کسانی که با دامداری سروکار ندارند تصور می‌کنند که ...  بیشتر

دانش بومی
آگاهی هایی درباره انواع زمین در کشاورزی سنتی ایران

مرتضی فرهادی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 35-74

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.72962.1360

چکیده
  از آنجا که ایرانیان یکی از اولین مردمانی بوده‌اند که از دوران گردآوری خوراک گیاهی و جانوری (صیادی و شکار) گذر کرده و پا در یکجانشینی و تولید خوراک گیاهی و حیوانی نهاده‌اند. پس طبیعی است که بیش از دیگر مردمان جهان به خاک به دیده احترام نگاه کنند. این گرامیداشت به اندازه‌ای بوده که ایرانیان خاکی بودن را صفتی والا دانسته و خود را به این ...  بیشتر

بررسی موضوعات اجتماعی در ترانه‌های فولکلور اورامان

حسین محمدزاده؛ نریمان خوندل؛ یعقوب احمدی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 75-103

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.72551.1357

چکیده
  ایران تنها دربرگیرنده اقوام گوناگون نیست، در درون اقوام هم چندرنگی و چندگونگی حاکم است نه یکرنگی و تک‌صدایی. بخشی از کردهای ایران را اورامی ها تشکیل می‌دهند که در منطقه اورامان ساکن هستند. هدف این پژوهش بررسی موضوعات اجتماعی ترانه‌های فولکلور اورامان(اورامان) است .جامعه آماری شامل کتاب(آوازهایی اهورایی) که دربرگیرنده 4240 بیت شعر ...  بیشتر

شناسایی دانش بومی بهره برداری از محصولات فرعی جنگل‌نشینان شهرستان رامیان

محمد سمیعی؛ محمد رحیم فروزه

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 105-171

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.70919.1341

چکیده
  دستیابی به اطلاعاتی که نزد سالخوردگان جوامع مختلف است، یکی از راه های بازیابی سنت هایی می باشد که خطر نابودی هستند. هدف از این مطالعه، شناسایی درختان، اندام های مورد استفاده آنها توسط بهره برداران حاشیه جنگل و محصولات فرعی این اکوسیستم می باشد. اطلاعات به دوشیوه گفتگو در محل زندگی بومیان و مشاهده مشارکتی ثبت شد و از طریق پیمایش های ...  بیشتر

دانش بومی
کیمیای زر آور آگاهی هایی درباره کود ورزی سنتی در استان سمنان

علیرضا شاه حسینی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 173-198

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.72975.1361

چکیده
  یکی از راههای تقویت اراضی کشاورزی ، کودورزی با کودهای حیوانی و معدنی است. همین کود ورزی باعث شده تا زمین های کشاورزی بدون استفاده از کودهای شیمیایی حاصلخیزی خود را حفظ کنند. در این مقاله با روش میدانی اطلاعات کشاورزان و باغداران نواحی مختلف استان سمنان مستند سازی شده است. همچنین در این پژوهش انواع کودهای حیوانی شامل کودهای گاوی ، گوسفندی ...  بیشتر

تبیین و تحلیل ارزش‌های ارسی در معماری سنتی ایران

وحیده میرفخرایی؛ صمد سامانیان

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 199-232

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.72074.1352

چکیده
  بررسی متمرکز ارزش‌های‌میراثی ارسی در جایگاه یکی از برجسته‌ترین عناصر معماری‌سنتی، از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است. شناخت هدفمند ارزش‌ در حفاظت از آثاری نظیر ارسی که با دگرگونی شیوه‌زیست انسان معاصر، در معرض اضمحلال شاخصه‌های وجودی خود بوده، راهگشای سنجش مداخلات به‌منظور پرهیز از تحریف پیام‌های اثر و ...  بیشتر

دانش بومی
نقش دانش بومی در مدیریت منابع آب مورد مطالعه دهستان شاسکوه شهرستان زیرکوه

فاطمه مرادی؛ مفید شاطری؛ جواد مکانیکی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 235-273

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.71493.1350

چکیده
  از دیرباز محدودیت منابع آب در ایران ، ابداع و خلق روش های مناسب جهت افزایش راندمان بهره برداری از آب را در جوامع روستایی الزام آور ساخته ، چرا که آب یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه پایدار جوامع روستایی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر اسناد، تهیه پرسشنامه محقق ساخته، بازدید میدانی و انجام مصاحبه های عمیق منطبق با تجربیات، ...  بیشتر

دانش بومی
نقوش سنگ‌نگاره‌های درّۀ کبوگان شهر گشت شهرستان سراوان

سالم حسین بر؛ زهرا حسین آبادی؛ علیرضا طاهری

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 275-295

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.72488.1355

چکیده
  در پژوهش حاضر، سنگ‌نگاره‌های درَه کبوگان شهر گشت که در رشته کوه‌های سیاهان شهرستان سراوان واقع شده‌اند، با روش توصیفی ـ تحلیلی و اطلاعاتِ کتابخانه‌ای و میدانی در قالب مشاهده، عکاسی و تعیین موقعیت مکانی نگاره‌ها، مورد بررسی قرار گرفته و با هدف معرفی و نمادشناسی سنگ‌نگاره‌های کبوگان در پی پاسخ‌‌گویی به این دو پرسش است که؛ هدف ...  بیشتر

دانش بومی
رنگرزی سنتی در روستای تاریخی جشوقان

مرتضی سالمی قمصری

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1401، صفحه 297-325

https://doi.org/10.22054/qjik.2023.41610.1153

چکیده
  بر اساس شواهد و اسناد برجای‌مانده از ایران باستان، هنر رنگرزی و قالی‌بافی از گذشته‌های دور در ایران رایج بوده است و در دوره معاصر یکی از مهم‌ترین مراکز قالی‌بافی و رنگرزی ایران، استان اصفهان و شهر نائین بوده است. قالی نائین از شهرت بسیاری برخوردار است، زیرا از درخشان‌ترین مظاهر کاربرد رنگ‌های طبیعی و سنتی است و سهم بزرگی از شهرت ...  بیشتر